Ansvarsfriskrivning och juridiska meddelanden

Ansvarsfriskrivning och juridiska meddelanden

Vi på Summer Home Real Estate arbetar hårt och kontinuerligt med att se till att materialet som vi publiserar på vår hemsida är uppdaterad och korrekt när den publiseras. Dock, så kan Summer Home Real Estate inte garantera att all information, inklusive texter, tolkningar, länkar, grafik eller andra poster är korrekt eller perfekta. Information ändras hela tiden och det är möjligt att innehåller på vår hemsida har blivit förändrats med tiden.

Specifikationer, priser, funktioner, ritningar och tillgänglighet är innehåll som förändras utan förvarning. Alla planritningar, kartor, nivåskillnader och ritningar är tolkningar vars enda syfte är att ge information. Alla specifikation och mått är ungefärliga.

Det är inte möjligt att hävda att ett muntligt uttalande är en korrekt faktaredogörelse.

Innehållet på denna webbplatsen är endast till för att använda ”som den är” och är ingen garanti (varken underförstådd eller uttalad) av något slag. Därför kan inget ansvar fall på operatörer, ägare eller innehåll som är länkat till andra webbsidor.

Summer Home Real Estate tar inte på sig något ansvar för skador eller förluster som du ådragit dig för att du har använt information på vår hemsida som kan ha innehållit misstag eller andra felaktigheter.

Om du vill kan du få alla funktioner som nämns på vår hemsida om en bostad nedskrivet på kontaktet, men du måste sjäv be om det.

Vi kan inte garantera att vår hemsida, dess innehåll eller våra servrar inte innehåller fel, virus eller annat innehåll som kan vara skadligt för din dator eller andra elektroniska enheter.

Om du inte är nöjd med vår hemsida eller dess innehåll och material kan du när som helst sluta använda vår hemsida.

Inget att innehållet i våra villkor kan frånta Summer Home Real Estate något ansvar som vi har mot en person enligt lag.

Integritetspolicy

Summer Home Real Estate har åttagit sig att skydda intergiteten hos internetanvändare.

Vi varken sparar eller samlar information om de som besöker vår hemsida. Vi skickar heller inte någon oönskad information (SPAM) till någon.

Summer Home Real Estate använder Google Analytics för att logga information för att skapa statistik över vilka browsers och operativsystem som används på vår hemsida. Syftet med detta är endast att fortsätta att utveckla vår hemsida och se till att den är säker. Ingen av denna information kommer att gå vidare till en tredje part.

Den information som vi får in via e-post från vår webbplats hålls strikt konfidentiell och delas inte eller säljs till någon annan.

Förnamn och Efternamn *

Dessa fält är obligatoriska

E-posta oss

Dessa fält är obligatoriska

Telefon *

Dessa fält är obligatoriska

Skype