وکالتنامه

وکالتنامه


یک وکالت نامه نوشته شده است که اجازه به غیر میدهد در مورد امضای قراردادها، این وکالت نامه به طور کلی در مواردی استفاده میشود که یکی از طرفین قرارداد نمیتوانند در آن شرکت کنند، این وکالت نامه باید در دفتر ثبت احوال ترکی امضا و تنظیم شود، در زمان خرید ملک در ترکیه ممکن است شما نیاز به وکیل داشته باشید برای زمانی که در ترکیه زندگی نمیکنید جهت امضای بعضی از قراردادها، شرکت سامر هوم میتواند در گرفتن وکیل قانونی برای زمانی که شما در ترکیه نیستید به شما کمک کند

مشتری میتواند شرکت ما را به عنوان وکیل خود انتخاب کند و یا اینکه وکیل قابل اعتمادی در ترکیه انتخاب کند و به ما معرفی کند.

ما میتوانیم در زمان هایی که مشتری در ترکیه نیست مراحل خرید را ادامه دهیم و این موضوع باعث صرفه جویی در وقت و هزینه برای مشتری خواهد شد، وکالت نامه در دفتر رسمی ثبت تنظیم خواهد شد.

توجه داشته باشید این وکالت تنها برای امورخرید ملکتان در ترکیه تنطیم میشود و به وکیل شما حقوق مربوط به ملک و یا امضای قرار داد های دیگر نامرتبط به ملک و به اسم شما را نخواهد داد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل بزنید

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype