هزینه های خرید

هزینه های خرید

هزینه های جانبی خرید ملک


شرکت سامر هوم تمام اطلاعات دقیق در مورد خرید و مالکیت خانه در ترکیه را در اختیار شما قرار میدهد.


  • وکالتنامه

دادن وکالت و تنطیم آن در ثبت اسناد حدود 100 یورو هزینه دارد (شامل مترجم قسم خورده هم می شود)


  • تاپو (سند)

این هزینه برابر است با 4 درصد ارزش ملک میباشد.


  • ایسکان

اخذ گزارش اتمام کار ساخت که اسکان نام دارد (تنها برای املاک نوساز) از 350 یورو شروع میشود و به اندازه و مکان بستگی دارد تمام ساختمان ها برای اشتراک آب و برق نیاز به ایسکان دارند


  • هزینه های آبونه

- اشتراک برق

- اتصال کننده برق جدید حدود 100 یورو (تنها یک بار پرداخت میشود)

- انتقال نام برای کونتور موجود، 30 یورو (تنها یک بار پرداخت میشود)

- اشتراک آب

- انتقال نام برای کونتور موجود، 30 یورو (تنها یک بار پرداخت میشود)


هزینه های مصرفی

- مالیات ملک ترکیه

حدود 0.02% ارزش ملک که توسط شهرداری محل اعلام شده است (هر سال باید قبل از پایان سال می پرداخت شود) در بیشتر موارد مالیات ملک یک آپارتمان دو خوابه در آلانیا حدود 100 یورو است

- هزینه انرژی برق

برای هر کیلو وات ساعت kwh حدودا 0.131 یورو است

- هزینه مصرف آب

برای هر متر مکعب 0.88 یورو میبباشد

توجه* امکان تغییر قیمت آب و برق وجود دارد

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل بزنید

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype